خرید پی اس ناو

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 4 نتیجه

خرید اشتراک 30 روزه پلاس و پی اس ناو

خرید اشتراک 30 روزه پلاس و پی اس ناو
30,000 تومان

خرید اشتراک 30 روزه پلاس و پی اس ناو

خرید اشتراک 30 روزه پلاس و پی اس ناو

خرید اشتراک 30 روزه پلاس و پی اس ناو به صورت مشترک
با خرید این مصحول شما به صورت هم زمان 30 روز اشتراک پلاس و 30 روز اشتراک پی اس ناو دارید و میتوانید به راحتی از بازی های آنلاین لذت ببرید .
پی اس ناو یک سرویس فوق العاده است که با توجه به گرون بودن بازی های پلی استیشن میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه یا هفته ایی به 800 عنوان بازی فوق العاده دسترسی داشته باشید .

هم چنین در اشتراک پلاس 30 روزه شما دسترسی به تمام خدمات پلاس حتی بازی های ماه پلاس دارید

30,000 تومان

خرید پی اس ناو 14 روزه

خرید پی اس ناو 14 روزه

خرید سرویس PlayStation Now
خرید پی اس ناو 14 روزه ، سرویسی که به خدمات سایت اضافه کردیم ، میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه بیش از 800 بازی و عناوین مختلف را در اکانت خود تجربه یا بازی کنید! توجه داشته باشید این اکانت ها قابلیت تمدید دارد و بعد از اتمام اشتراک با خرید اشتراک از کانال ما به راحتی میتوانید بازی هایی که قفل شده است را باز کنید

12,000 تومان

خرید پی اس ناو 30 روزه

خرید پی اس ناو 30 روزه

خرید سرویس PlayStation Now
خرید پی اس ناو 30 روزه ، سرویسی که به خدمات سایت اضافه کردیم ، میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه بیش از 800 بازی و عناوین مختلف را در اکانت خود تجربه یا بازی کنید! توجه داشته باشید این اکانت ها قابلیت تمدید دارد و بعد از اتمام اشتراک با خرید اشتراک از کانال ما به راحتی میتوانید بازی هایی که قفل شده است را باز کنید

18,000 تومان

خرید پی اس ناو 7 روزه

خرید پی اس ناو 7 روزه

خرید سرویس PlayStation Now
خرید پی اس ناو 7 روزه ، سرویسی که به خدمات سایت اضافه کردیم ، میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه بیش از 800 بازی و عناوین مختلف را در اکانت خود تجربه یا بازی کنید! توجه داشته باشید این اکانت ها قابلیت تمدید دارد و بعد از اتمام اشتراک با خرید اشتراک از کانال ما به راحتی میتوانید بازی هایی که قفل شده است را باز کنید

8,000 تومان