PSNOW خرید

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 2 نتیجه

خرید پی اس ناو 7 روزه – ریجن 1

خرید پی اس ناو 7 روزه – ریجن 1

خرید سرویس PlayStation Now
ریجن 1 – آمریکا
خرید پی اس ناو 7 روزه ، سرویسی که به خدمات سایت اضافه کردیم ، میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه بیش از 800 بازی و عناوین مختلف را در اکانت خود تجربه یا بازی کنید! توجه داشته باشید این اکانت ها قابلیت تمدید دارد و بعد از اتمام اشتراک با خرید اشتراک از کانال ما به راحتی میتوانید بازی هایی که قفل شده است را باز کنید

15,000 تومان

خرید پی اس ناو 7 روزه – ریجن 2

خرید پی اس ناو 7 روزه – ریجن 2

خرید سرویس PlayStation Now
ریجن 2 – اروپا
خرید پی اس ناو 7 روزه ، سرویسی که به خدمات سایت اضافه کردیم ، میتوانید با خرید این اشتراک به صورت ماهانه بیش از 800 بازی و عناوین مختلف را در اکانت خود تجربه یا بازی کنید! توجه داشته باشید این اکانت ها قابلیت تمدید دارد و بعد از اتمام اشتراک با خرید اشتراک از کانال ما به راحتی میتوانید بازی هایی که قفل شده است را باز کنید

8,000 تومان
سایت فعال است | پلاس 14 روزه موحود است | پلاس کرکی موجود است | پی اس ناو موجود است
+